wait...
EightyBam
Age 34 , BW 96.7
Join Date: 2014-01-19.
Following: 13.
Insert Post:
Your are on Sunday 26, May 2019
-- Bodyweight: 100.2
haft ont i nacken senaste veckan, inte kunnat sova bekvämt med nacken under den tiden.

hade känningar i nacken när jag unrackade böjen men det var inga problem under seten.

VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
2094 60 21 80 80
~1.05 1 x 3 x 3 EFF --- INT ---
0.2 ~26.15 25 x 3 x 5 EFF 33% INT 31%
0.3 ~41.8 40 x 3 x 5 EFF 52% INT 50%
0.4 ~52.25 50 x 3 x 5 EFF 65% INT 63%
0.2 ~61.35 60 x 2 x 3 EFF 77% INT 75%

DELETE RENAME Records (PRs) # Squat (high-bar)
VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
6420 51 8 223.8 220
0.1 ~21.9 20 x 5 x 1 EFF 10% INT 9%
0.1 ~65.7 60 x 5 x 1 EFF 29% INT 27%
0.1 ~109.5 100 x 5 x 1 EFF 49% INT 45%
0.1 ~146.35 140 x 3 x 1 EFF 65% INT 64%
0.1 ~156.8 150 x 3 x 1 EFF 70% INT 68%
1 ~192.7 155 x 10 x 3 EFF 86% INT 70%

VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
2060 45 9 100 100
~1.25 1 x 10 x 1 EFF --- INT ---
0.1 ~21.9 20 x 5 x 1 EFF 22% INT 20%
0.1 ~43.8 40 x 5 x 1 EFF 44% INT 40%
0.1 ~54.75 50 x 5 x 1 EFF 55% INT 50%
0.1 ~65.7 60 x 5 x 1 EFF 66% INT 60%
0.1 ~73.2 70 x 3 x 1 EFF 73% INT 70%
0.1 ~81.8 80 x 2 x 1 EFF 82% INT 80%
0.6 ~90.9 83 x 5 x 2 EFF 91% INT 83%
↑ volume pr. Ugly. Skipped 3rd set

VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
1620 42 9 130 130
0.2 ~21.9 20 x 5 x 3 EFF 17% INT 15%
0.2 ~43.8 40 x 5 x 3 EFF 34% INT 31%
0.2 ~64.2 60 x 4 x 3 EFF 49% INT 46%


försöker komma på varför första repet alltid känns mycket sämre än resten.

åtminstone kommit på att min setup där jag tar tag i safetiesarna och drar skulderbladen neråt, och sedan tar tag i stången, är bättre än när jag håller mig i stången och sänker mig själv ner på mina traps, eller setupen när jag meckar med skulderbladen genom att göra en ohp på bänken.

de senare två, dåliga setuparna, verkar göra att mitt högra skulderblad sjunker för långt ner mot mina fötter och att jag flyttar upp det så mina axlar är i linje efter första repet.

ser också att precis innan jag stabiliserar inför första repet och tar ner stången under första repetitionen, att jag skiftar stången åt vänster och håller den där resten av setet. det är därför jag tendererar att slå i med vänster hand i safetien. antingen lyft av längre åt höger eller få till jämnare avlyft
Posts on May 26th