wait...
EightyBam
Age 36 , BW 103
Join Date: 2014-01-19.
Following: 13.
Insert Post:
Your are on Sunday 28, Feb 2021
-- Bodyweight: 96
candito. was supposed to do 225x4x3. did two triples and a single instead. better than i expected. känner att jag fortfarande inte har tryck och att tekniken inte sitter. experimenterade med teknik idag, försöka ta ut slack först och sedan bara trycka med mina glutes.

DELETE RENAME Records (PRs) # Sumo deadlift (with deadlift bar and bumpers)
VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
8415 59 19 261.1 260
0.1 ~21.9 20 x 5 x 1 EFF 8% INT 8%
~62.75 60 x 3 x 1 EFF 24% INT 23%
0.1 ~104.55 100 x 3 x 3 EFF 40% INT 38%
0.2 ~146.35 140 x 3 x 3 EFF 56% INT 54%
0.2 ~188.2 180 x 3 x 2 EFF 72% INT 69%
0.1 ~204.45 200 x 2 x 1 EFF 78% INT 77%
0.1 220 x 1 x 1 EFF 84% INT 85%
0.5 ~235.25 225 x 3 x 2 EFF 90% INT 87%
0.1 225 x 1 x 1 EFF 86% INT 87%
0.2 ~146.35 140 x 3 x 3 EFF 56% INT 54%
0.3 ~212.3 180 x 8 x 1 EFF 81% INT 69%


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
230 230
180 x 1 x 1 EFF 78% INT 78%


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
360 6 2 100 100
60 x 1 x 1 EFF 60% INT 60%
0.1 ~65.7 60 x 5 x 1 EFF 66% INT 60%
Posts on February 28th