wait...
? JWPL
Age --- , BW 86.4
Join Date: 2016-04-28.
Following: 4.
Insert Post:
Your are on Thursday 17, Nov 2016
-- Bodyweight: 84.5
Jeg ved at jeg trænede et eller andet... Jeg skal bare lige komme i tanke om hvad!!!
Posts on November 17th