wait...
andersa3
Age 26 , BW 84
Join Date: 2014-02-12.
Following: 3.
Insert Post:
Your are on Friday 25, May 2018
-- Bodyweight: 87
VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
742.5 21 5 41.05 38
PR 42.5 x 1 x 1 EFF PR% INT PR%
↑ några till med hjälp, minns ej x set heller, men klarade iaf minst en själv
2+ ~38.35 35 x 5 x 4 EFF 93% INT 92%


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
2175 25 5 117.95 110
1.2 ~95.3 BW x 5 x 5 EFF 81% INT 79%
Posts on May 25th