wait...
andreas_OAK
Age --- , BW 87
Join Date: 2014-09-08.
Following: 3.
Insert Post:
Your are on Monday 12, Aug 2019
-- Bodyweight: 87
første trening i san diego etter langt avbrekk (flytting, ferie, jobbreise)

DELETE RENAME Records (PRs) # Styrkerykk + rykkbøy
VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
1485 36 12 73.2 70
0.1 ~20.9 20 x 3 x 3 EFF 29% INT 29%
0.1 ~41.8 40 x 3 x 2 EFF 57% INT 57%
0.2 ~47.05 45 x 3 x 2 EFF 64% INT 64%
0.2 ~52.25 50 x 3 x 2 EFF 71% INT 71%
0.4 ~57.5 55 x 3 x 3 EFF 79% INT 79%
↑ kun 2 rykkbøy tror jeg


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
1500 30 3 136.75 110
0.5 ~62.15 50 x 10 x 3 EFF 45% INT 45%
↑ eller noe


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
2350 31 8 158 158
0.1 ~54.75 50 x 5 x 1 EFF 35% INT 32%
0.2 ~76.65 70 x 5 x 2 EFF 49% INT 44%
0.2 ~87.6 80 x 5 x 2 EFF 55% INT 51%
0.2 ~102.2 100 x 2 x 3 EFF 65% INT 63%


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
960 24 4 61.5 59
0.8 ~44.9 40 x 6 x 4 EFF 73% INT 68%
↑ eller noe


deadbugs og tøying

må være tålmodig nå...
Posts on August 12th