wait...
andreas_OAK
Age --- , BW 87
Join Date: 2014-09-08.
Following: 3.
Insert Post:
Your are on Monday 19, Aug 2019
-- Bodyweight: 87
VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
5700 61 10 158 158
0.1 ~56.1 50 x 6 x 1 EFF 36% INT 32%
0.2 ~78.55 70 x 6 x 2 EFF 50% INT 44%
0.1 ~101 90 x 6 x 1 EFF 64% INT 57%
0.1 ~109.5 100 x 5 x 1 EFF 69% INT 63%
0.8 ~123.4 110 x 6 x 4 EFF 78% INT 70%
0.3 ~129.75 110 x 8 x 1 EFF 82% INT 70%
↑ belte


DELETE RENAME Records (PRs) # Push press - front - tempo
VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
2060 32 6 82.15 75
0.2 ~56.1 50 x 6 x 1 EFF 68% INT 67%
0.3 ~67.3 60 x 6 x 1 EFF 82% INT 80%
2+ ~76.65 70 x 5 x 4 EFF 93% INT 93%


VOLUME REPS SETS BEST EFF BEST INT
360 8 1 61.5 59
0.3 ~53.1 45 x 8 x 1 EFF 86% INT 76%


og noen deadbugs, hendene må gro en dag eller to til før jeg utfordrer igjen
Posts on August 19th